Wermland

Välkommen in i värmen

Första hjälpen

Har du kunskaper i Första Hjälpen? Vet du hur du ska gå till väga om någon i din närhet drabba av hjärtstillestånd, blödning, slutna andningsvägar, allergisk reaktion eller bruten ryggrad? Nu tog jag upp väldigt allvarliga tillstånd som kräver omedelbar, fokuserad uppmärksamhet av utbildad person - är du en sådan? Även mindre skador som ett brutet ben, ett skärsår eller en enkel stukning kräver vissa förkunskaper för att hanteras på rätt sätt om man är långt från sjukvården. Har du koll?

I skolorna utbildas barn och ungdomar idag i både Första Hjälpen och HLR. HLR är en akronym för Hjärt och LungRäddning och är basala kunskaper som ska spridas till allmänheten med syfte att rädda liv som kan räddas.

Du kan bli skillnaden mellan liv och död

Alla som slutat skolan har antingen rostiga kunskaper i HLR och Första Hjälpen, eller inga kunskaper alls. Hjärtgruppen heter en organisation bestående av läkare och läkarstudenter som verkar för att sprida kunskapen om Första Hjälpen via HLR utbildningar och Första Hjälpen Kurser. Alla verksamheter bör organisera en Första Hjälpen kurs eller HLR utbildning med jämna mellanrum. Man vet aldrig var eller när olyckan är framme!

När olyckan väl är framme så är det ovärderligt att det finns någon som kan Första Hjälpen och HLR, ofta är det rent avgörande för huruvida den olycksdrabbade lever eller dör, om olyckan nu är av den kalibern. Sakerna man ska kunna är inte många och när man väl fått dem inbankade i ryggraden så minns man dem för resten av livet. Hjärtgruppen följer alltid pp sina utbildningar med repetiionskurser just för den där inbankningens skull.

Att delta i en av Hjärtgruppens utbildningar är att investera i liv.

 

21 Jul 2016