Wermland

Välkommen in i värmen

Lär dig lyckas med projekt

Inom olika yrken och på jobb är det inte ovanligt att man jobbar med ett projekt i ett team. Men hur ska man gå tillväga för att lyckas på ett bra sätt? Det är viktigt att det finns en projektledare som gått en kurs i projektledning som finns där och kan styra det hela. Det finns en bra projektledarutbildning hos Ledarskap och projekthantering Sverige AB till exempel. Sen är det bra att vara medveten om att varje projekt är unik, men de har vissa saker gemensamt. Det finns processer och metoder att använda sig av för att lyckas på ett bra sätt. 

Smarta tips att ta tillvara på

Det första ni ska göra är att definiera omfattning och deadlines från första början. Alla, både kund, team och andra ska veta projektet har för omfattning (scope), kritiska datum och deadlines. Sedan, dag 1, se till att klargöra alla ledande roller i projektet, så att alla vet vem som är ansvarig.

Teamet som ska jobba med projketet ska vara kompetent och ska kunna samarbeta med kunden. Se även till att ha en realtistisk tidplan. Ni bör se till att använda er av rätt verktyg som till exempelvis ett projekthanteringssystem. Det gör att ni kan hålla tid och budget. Om problem uppstår, lyft fram och åtgärda dessa direkt. 

För att få rätt verktyg så är det som sagt bra om en har gått en projektledarutbildning, så vet denna vad som ska göras och på vilket sätt.

31 Dec 2018