Wermland

Välkommen in i värmen

Vad innebär revision?

Något som företag kan komma i kontakt med, det är revision. Men vad är det egentligen? Enkelt förklarat är det att ett företags redovisning och företagsledningens förvaltning oberoende granskas. I redovisning ingår bland annat bokföring, bokslut, årsredovisning. Den som utför en revision, det är en revisor. Det är alltså ett måste att få hjälp med revision. En revision delas oftast in i ett antal faser som bildar en process. Faserna består av planering av uppdraget, löpande granskning, boslutsgranskning, granskning av årsredovisning. 

Från november 2010 är det nya regler. 

Revisionsplikten avskaffas för aktiebolag som inte överskrider två av tre kriterier:

Dock är det som så att man inte automatiskt omfattas av detta, utan vill man avsäga sig revision så måste ett aktiv beslut fattas samt att det ska registreras hos Bolagsverket. 

Få hjälp med företagets ekonomi

Oavsett vad du har för företagsform, som enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag, så kan det vara skönt att få hjälp med de olika delarna som rör företagets ekonomi. Det är därför inte fel att anlita en revisor eller en redovisningsbyrå. Det gör att man kan gå få hjälp med revision, bokföring, redovisningar, deklarationer med mera.

Ofta är det ju så att när man har ett företag, så är man bra på att driva kärnverksamheten, men kanske inte lika bra med siffror. Då är det bra att det går anlita hjälp för det.

23 Jul 2021